My home is my castle
borrowed authentics

Nieuwbouwkastelen zijn wooncomplexen die de vorm aannemen van een kasteel. Van oudsher is een kasteel iets heel authentieks, iets met geschiedenis. Deze kastelen verwijzen naar de echte kastelen, ze verwijzen naar een geschiedenis die ze niet hebben. Ze maken deel uit van de architectuurstroming ‘neotraditionalisme’ of ‘retro-architectuur’, deze architectuur is allemaal gebaseerd op traditionalistische architectuur of architectuur uit het verleden. Deze architectuurstroming laat goed onze tijdsgeest van nostalgie en nieuwe romantiek zien. Als decors uit een sprookjesfilm lopen de bewoners er rond als figuranten. Door realistisch-uitziende montages te maken verwijs ik naar de 3D schetsen van architecten en pretenderen mijn beelden authentieker te zijn dan ze in werkelijkheid zijn, zoals de kastelen dat ook doen.

These modern castles are living areas that are made to resemble a castle. If we think of a castle we think of something authentic, something with history. These modern castles only refer to the history they don’t have. ‘Neotraditionalism’ or ‘retro-architecture’ is the name for this genre of architecture that is all based on architecture of the past. They form a beautiful metaphor for the zeitgeist of nostalgia and romanticism. As decors they form the backdrop in my pictures where the inhabitants walk around as extra’s.
By using a montage technique to create realistic looking images my images pretend to be more authentic than they are, just like the modern castles are doing.